Personvern
og cookies

Under kan du lese meir om kva informasjon vi nyttar og samlar inn når du besøker vår nettstad. Dette er informasjon du har krav på dersom det samlast inn opplysningar frå nettstaden vår om deg. 

Session Cookies i WordPress

Publiseringsverktøyet som vert nytta på denne sida, WordPress, lagar ein cookie når ein loggar seg inn som brukar. Denne nyttast til å spore aktiviteten til den innlogga brukaren, og om brukaren har tilgang til å redigere nettstaden. Det vert ikkje lagra noko «session cookies» i WordPress frå eit vanleg besøk på denne nettstaden. 

Smash Balloon Instagram Feed

Smash Balloon Instagram Feed nyttar autoriserte førespurnadar til den tilknytta sosiale medieplattformen Instagram via API. Instagram sender tilbake alt offentleg tilgjengeleg innhald som deira brukarar har fått autorisasjon til å dele offentleg.

Gratisversjonen av Smash Balloon Instagram Feed (som vert nytta) publiserar ingen personleg informasjon på denne nettstaden.

Smash Balloon Instagram Feed videresender eller deler ikkje data dei mottek frå Instagram med tredjepartar. Dei hentar data frå Instagram og viser desse på nettstaden. Dei sender ikkje data til eigne servere eller andre.

Dersom du har spørsmål/ynskjer å vite meir kring vår behandling av personopplysningar, ikkje nøl med å ta kontakt (kontaktinformasjon finn du på nettstaden vår). 

For meir informasjon om dine rettigheiter, sjå Datatilsynet sine nettsider.

Ta hand om informasjonskapslar i din nettlesar

www.nettvett.no kan du lese om korleis du endrar på nettlesaren for å godta/avvise informasjonskapslar, og få tips til tryggare bruk av internett.