Kulturstove

Med røter tilbake til mellomalderen er Selje prestegard i dag eit mangfaldig kultursenter på eit tradisjonsrikt og freda tun, med varierte tilbod og aktivitetar for mange ulike målgrupper. Det er ein varm, inkluderande stad der alle er velkomne. Her kan du oppleve konsertar, kunstutstillingar, litteratur- eller temakveldar, med fokus på mangfald, historie og nyskaping.

Aktivitetar

Sunniva sine relikviar vart flytta fra Selja den 7. september 1170 til Bergen der ho vart lagt i domkyrkja. Dette vert i 2023 markert helga 9. og 10. september med ei feiring av Sta. Sunniva i Selje sentrum.

Klikk her for meir informasjon

 

 

Elevar frå Stad kulturskule held konsert. 

Det er ope for alle og gratis inngang.

Klokkeslett vert oppdatert.

Alle er velkomne til å spele sjakk i prestegarden.
Mandager kl. 18.00 – 20.30 fram mot jul: 
21. august 
4. september 
18. september 
2. oktober 
16. oktober 
30. oktober 
13. november
27. november 

Velkomen til sjakk! 

Gratisbutikken «Gi og ta» tar no ein liten ferie og vi vil kome med oppdaterte opningstider i løpet av september. 

Utleige av lokale

Prestegarden har ulike lokale som kan leigast til arrangement. 

Stover

Stover

I fyrste etasje ligg to stover, Frimannstova og Tunoldstova. Desse er møblerte med småbord og sitjegrupper. Dei to stovene er skilde av eit gangareal der du også finn ei historisk veggutstilling. Ved arrangement blir desse tre romma leige ut samla. Tunoldstova måler om lag 6 x 5 meter, her står det også plassert eit flygel. Frimannstova måler om lag 5 x 5,5 meter, medan rommet med veggutstilling er om lag 2,5 x 5 meter. 

Tekniske anlegg

Stovene i fyrste etasje har eit enkelt lydanlegg beståande av berbar forsterkar og mikrofon på stativ som kan brukast både til tale og song. Det kan også enkelt koplast til pc/nettbrett/mobil for avspeling av lyd. Lydanlegget kan nyttast dersom du tingar lokalet til arrangement eller selskap.  

Bruk av flygelet

I Tunoldstova i fyrste etasje står eit flygel. Ynskjer du å nytte flygelet til ditt arrangement, tingar du det samstundes som du tingar lokale. Flygelet er eigd av Vener av Selja.

Bestilling

Ynskjer du å leige lokale hos oss til ditt arrangement eller selskap?

Møterom, selskap, lokale for kulturelle arrangement og faste aktivitetar:
Stad kommune
Tlf. 475 15 463

 

Husreglar og leigeprisar

Konsertar/arrangement med publikum:
For lokale aktørar er det gratis å nytte lokalet, men det skal betalast 20% provisjon av brutto billettinntekter/ andre salsinntekter. Har ein ikkje billettsal, er leiga gratis.

For kommersielle aktørar: det blir laga særskilte avtaler kvar gong om anten fast leigepris, provisjon av brutto billettinntekter eller kombinasjon av begge.

Lukka arrangement:
Du kan leige til private lukka arrangement. (bryllaup, dåp, jubileum o.l.). Leiga omfattar 1. etasje i hovudhuset i prestegarden med stover, kjøkken og toalett inkl. hage. 

Pris: 
Under 3 timar: 1000,-
Over 3 timar: 2000,-

Møter/interne aktivitetar utan publikum:
Føresetnaden er at lokala må tingast i førevegen og aktiviteten må tilpassast øvrig aktivitet på huset.

Aktivitet på fast basis:

Lokale lag og organisasjonar som ynskjer å nytte lokale på fast basis må kan gjere avtale for dette for eitt år av gongen. Det blir inngått skriftleg avtale med kvar enkelt aktør/organisasjon. Ansvarleg arrangør/leiar kan hente nøkkel og vere aleine i prestegarden utan vertskap. Dersom det er større arrangement, konsertar eller lukka arrangement i prestegarden som kolliderer med dei faste aktivitetane, må dei faste aktivitetane vike. Dei får tilbod om alternativt lokale i innbyggartorget.

Alle brukarar skal følgje prestegarden sine bruksreglar og retningslinjer for lån og utleige av prestegarden.

Kalender

Ønskjer du eit arrangement i Selje prestegard? Sjå kalenderen under for ledig tidspunkt.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.